Yükleniyor Etkinlikler
Bu etkinlik geçti.
Vet. Hek. Ahmet Mert’in anlatımıyla
“İneklerde Ketozis”
Tüm veteriner hekimler ve özellikle büyükbaş hekimliğine ilgi duyanlar için kaçırılmayacak bir e-seminer!
Go to Top