Yükleniyor Etkinlikler
Bu etkinlik geçti.

Türkiye’nin seçkin üniversitelerinin rektörlerini ağırlayacağımız bu panelimizde, ülkemizdeki lisansüstü eğitimin mevcut durumu ve geleceği tartışılacaktır. Genç akademisyenlere akademik serüvenlerinde karşılaşabilecekleri fırsatlar ve tehlikeler hakkında tavsiyelerin sunulacağı bu panelin katılımcılara önemli bir vizyon kazandıracağı düşünülmektedir.
Programın moderatörlüğünü yükseköğretim ve meslek eğitimi konularında çalışmaları olan ve aynı zamanda YÖK Yürütme Kurulu Üyeliğini yürüten Prof. Dr. Ömer Açıkgöz yapacaktır.

Go to Top