Yükleniyor Etkinlikler
Bu etkinlik geçti.

Teknolojinin getirdiği elektromanyetik kirlilik, radyasyon kirliliği konuları ele alınıp sağlık üzerindeki etkileri detaylandırılacaktır.

Go to Top