Yükleniyor Etkinlikler
Bu etkinlik geçti.
Server Genç Hanımlar   2020 yılında Prof.Dr.İbrahim Işıtan’ın sunumuyla “Kişilik Gelişiminin Dinamikleri” adlı manevi benlik gelişimi seminerleri düzenledi. Ahlâki özellikler psikoloji, din psikolojisi ve sufi psikoloji perspektifinden  değerlendirdi.
2021 yılı ocak ayı itibariyle  ayda bir gerçekleşen sufi psikoloji okumaları “Davranış Gelişiminin Ahlaki ve Manevi Gelişimi “ başlığı ile  Prof.Dr.İbarhim Işıtan ile   devam ediyor. Ebu Abdirahman Mahmud Ibn el-Huseyn es süleminin” tasavvufta fütüvvet kitabı bağlamında sufi davranış modellerinin incelendiği program zoom webinar üzerinden gerçekleşiyor.
Go to Top