Yükleniyor Etkinlikler
Bu etkinlik geçti.

Server Genç Hanımlar 2020 yılında Prof.
Dr. İbrahim Işıtan’ın sunumuyla “Kişilik Gelişiminin Dinamikleri” başlığı ile manevi
benlik gelişimi üzerine seminerler düzenlemiş, bu seminerlerde ahlâki özellikler psikoloji, din
psikolojisi ve sufi psikoloji perspektifinden değerlendirilmiştir:

https://servergenchanimlar.com/kisilik-gelisiminin-dinamikleri-online-seminer-programi/

2021 yılı Ocak ayı itibariyle Sufi Psikolojisi okumaları “Davranış Gelişiminin Ahlaki ve Manevi Gelişimi“ başlığı
ile Prof. Dr. İbrahim Işıtan ile devam etmektedir. Ebu Abdirahman Mahmud Ibn
el-Huseyn es-Sülemî’nin Tasavvufta Fütüvvet kitabı üzerinden sufi davranış
modellerinin incelendiği program SGH Youtube kanalı üzerinden 15 günde bir
canlı yayın olarak gerçekleştirilmektedir.

Go to Top