Yükleniyor Etkinlikler
Bu etkinlik geçti.
Server Genç Hanımlar tarafından 2020 yılında Prof. Dr. İbrahim Işıtan’ın sunumuyla “Kişilik Gelişiminin Dinamikleri” adlı manevi benlik gelişimi seminerleri düzenledi. Ahlâki özellikler psikoloji, din psikolojisi ve sufi psikoloji perspektifinden değerlendirdi.
Go to Top